BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Breaking

Tuesday, September 4, 2018

Bahasa Melayu Tetap Di Jadikan Bahasa Pengantar Di Sekolah-Sekolah Dalam Negara

1:13 AM 1
Bahasa Melayu Tetap Di Jadikan Bahasa Pengantar Di Sekolah-Sekolah Dalam NegaraKementerian Pendidikan berpendapat langkah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dalam negara ini tidak dapat dilaksanakan.

Kata kementerian itu langkah tersebut bertentangan dengan peraturan sedia ada, iaitu:

·         Perkara 152 (1) Perlembagaan Persekutuan
·         Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967
·         Akta Pendidikan 1996 (termasuk semangat di sebalik penggubalan akta berkenaan).

Justeru Kementerian Pendidikan tidak bercadang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah, termasuk di Sarawak menurut Menteri Pendidikan dalam jawapan bertulis parlimen .

Sungguh pun begitu tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid akan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa melalui kaedah lain, selari dengan undang-undang dan dasar semasa


Sumber berita: Malaysiakini
Disunting oleh: retibahasa.blogspot.com
Sumber Photo: © CEphoto, Uwe Aranas

Thursday, August 30, 2018

Soalan Percubaan Mengikut Negeri SPM Bahasa Melayu 2017

7:43 PM 0
Soalan Percubaan Mengikut Negeri SPM Bahasa Melayu 2017


Kertas Soalan Percubaan Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2 serta skema jawapan mengikut negeri tahun 2017.

NEGERI KERTAS 1 KERTAS 2
JOHOR KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
MELAKA KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
NEGERI SEMBILAN KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
WILAYAH PERSEKUTUAN KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
SELANGOR KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
PERAK KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
PULAU PINANG KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
KEDAH KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
PERLIS KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
KELANTAN KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
TERENGGANU KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
PAHANG KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
SABAH KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
SARAWAK KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
SBP KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2
MRSM KERTAS 1 SKEMA K 1 KERTAS 2 SKEMA K 2

Analisis Soalan 3 - Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

1:00 AM 0
Analisis Soalan 3 - Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

Tahun
Sessi
Soalan 3 - Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
2011
Nov.
(a)     Membina ayat (kata nama).
(b)     Menyambungkan ayat menjadi tiga ayat.
(c)     Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan dalam petikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam ayat.
(e)         Menyatakan peribahasa berdasarkan maksud peribahasa
2012
Nov.
(a)     Membina ayat (kata ganda) - Boleh tambah imbuhan.
(b)     Menukarkan ayat songsang kepada ayat susunan biasa.
(c)     Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)     Berikan maksud tiga peribahasa yang diberikan.

2013
Jun
(a)     Membina ayat (kata berimbuhan) - Tidak boleh tambah atau tukar imbuhan.
(b)     Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.
(c)     Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)         Isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.
Nov
(a)     Membina ayat (penjodoh bilangan) - Tidak boleh tambah atau tukar imbuhan.
(b)     Pola ayat (FN dan lain-lain)
(c)     Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)         Berikan peribahasa berdasarkan maksud yang disenaraikan.
2014
Jun
(a)     Membina ayat Kata pinjaman bahasa Inggeris dan bahasa Arab.
(b)     Cakap ajuk dan cakap pindah
(c)     Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)         Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi .


Nov
(a)  Membina ayat bagi setiap rangkai kata..
(b)  Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat.
(c)   Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)   Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Berikan peribahasa yang bersesuaian dengan maksud peribahasa.

2015
Jun
(a)     Membina ayat bagi setiap perkataan (Berbeza imbuhan).
(b)     Tukar ayat pasif kepada ayat aktif.
(c)     Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)     Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan tiga ayat yang diberikan.


Nov
(a)     Membina ayat bagi setiap rangkai kata.
(b)     Cerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal.
(c)     Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)     Berikan satu peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud.

2016
Jun
(a)     Membina ayat bagi setiap kata ganda.
(b)     Tukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah.
(c)     Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan dalam satu perenggan yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)     Lengkapkan tiga ayat dengan peribahasa yang sesuai..


Nov
(a)     Membina ayat bagi setiap perkataan.
(b)     Tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang.
(c)     Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)     Berikan maksud peribahasa yang diberikan.

2017
Jun
(a)     Membina dua ayat bagi setiap perkataan.
(b)     Nyatakan pola ayat (FN+FN, FN+FK, FN+FA DAN FN+FS)
(c)     Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)     Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)     Berikan peribahasa yang bersesuaian dengan maksud peribahasa yang diberikan.

Wednesday, August 29, 2018

Analisis Soalan 2 (B), 2 (C), Dan 2 (D): Kajian Komsas Antologi Kertas 2 Bahasa Melayu Spm

2:03 AM 0
Analisis Soalan  2 (B), 2 (C), Dan 2 (D):  Kajian Komsas Antologi Kertas 2 Bahasa Melayu Spm

Tahun Bulan Antologi KOMSAS Soalan
Nov. 2016 2 (b) i Gerhana Manusia (Cerpen)
Antologi Sejarah Rindu (Rujuk Teks
Berdasarkan petikan cerpen, nyatakan keks-kes  rawatan yang memerlukan darah?
                                                                                                                                                                     (  2 markah )
2 (b) ii Gerhana Manusia (Cerpen)
Antologi Sejarah Rindu (Rujuk Teks
Kempen derma darah giat dijalankan, namun masih kurang mendapat sambutan sehingga bekalan darah di hospital sering tdak cukup.
                                                                                                                                                                    ( 3 markah )
2 (b) iii Gerhana Manusia (Cerpen)
Antologi Sejarah Rindu (Rujuk Teks
Pada pandangan anda, apakah faktor-faktor  yang menyebabkan orang ramai kurang menderma?
Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan dan satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan.
                                                                                                                            ( 4 markah)
2 (c) i Kepimpinan Melalui Tauladan
Prosa Tradisional

Antologi Jaket Kijang Daripada Istanbul  (Rujuk Teks)
Berdasarkan petikan tersebut, mengapakah orang suruhan Patih Gajah Mada datang ke rumah ibu Kertala Sari?
                                                                                                                            ( 2 markah )
2 (c) ii Kepimpinan Melalui Tauladan
Prosa Tradisional

Antologi Jaket Kijang Daripada Istanbul  (Rujuk Teks)
Nyatakan reaksi Kertala Sari setelah , mendengar cerita tentang bapanya yang mati dibunuh?
( 3 markah )
2 (c) iii Kepimpinan Melalui Tauladan
Prosa Tradisional

Antologi Jaket Kijang Daripada Istanbul  (Rujuk Teks)
Perbuatan membalas dendam merupakan perbuatan yang tidak baik.
Seandainya anda ibu Kertala Sari, apakah tindakan-tindakan yang anda lakukan supaya Kertala Sari membatalkan niatnya untuk membalas dendam?
                                                                                                                             (  4 markah ) 
2 (d) i Beberapa Petua Hidup (Gurindam)
Antologi Sejarah Rindu (Rujuk Teks )
Berdasarkan gurindam tersebut, nyatakan dua kesan buruk sekiranya kita silap dalam berkata-kata?
                                                                                                                             ( 2 markah)
2 (d) ii Beberapa Petua Hidup (Gurindam)
Antologi Sejarah Rindu (Rujuk Teks )
Silang sengketa atau perselisihan faham boleh merenggangkan hubungan.
Pada pandangan anda apakah perlu dilakukan untuk mengelakkan perselisihan faham dengan pihak lain?
                                                                                                                               ( 3 markah )
2 (d) iii Beberapa Petua Hidup (Gurindam)
Antologi Sejarah Rindu (Rujuk Teks )
Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut?
                                                                                                                                ( 4 markah )

Tuesday, August 28, 2018

Bahasa Melayu Akan Menjadi Bahasa Lemah Hanya Dalam Tempoh 20 Tahun Akan Datang

7:08 PM 0
Bahasa Melayu Akan Menjadi Bahasa Lemah Hanya Dalam Tempoh 20 Tahun Akan Datang

SEMUA pihak harus memberi perhatian serius terhadap peringatan Penasihat Sosiobudaya Kerajaan, Tan Sri Dr. Rais Yatim pada 27 Februari lalu bahawa bahasa Melayu akan menjadi bahasa lemah hanya dalam tempoh 20 tahun akan datang jika tiada sebarang usaha dilakukan untuk memperkukuhkan kedudukannya.

Image result for rais yatim

Menurut beliau, perkara itu tidak mustahil terjadi kerana peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sudah dilupakan dan hanya digunakan untuk urusan tidak rasmi.

Beliau meramalkan dalam tempoh kurang 20 tahun, bahasa Melayu akan menjadi bahasa lemah sama sekali seperti tulisan jawi dan digunakan di pasar sahaja.

Untuk memastikan perkara itu tidak menjadi kenyataan, semua pihak harus mengambil pengajaran daripada isu peminggiran tulisan jawi sehingga menyebabkannya hampir pupus sekarang.

Tulisan jawi berasal daripada huruf bahasa Arab yang telah diubah dan ditambah sedikit bagi menepati sebutan orang Melayu yang berbeza dengan masyarakat Arab.

Terdapat pelbagai sebab tulisan jawi hampir pupus, antaranya kerana tidak lagi digunakan untuk menulis ilmu pengetahuan baharu. Kebanyakan buku yang diterbitkan selepas merdeka menggunakan tulisan rumi termasuk yang berkaitan Islam.

Seingat saya, buku utama terakhir yang ditulis dalam tulisan jawi hanyalah Kitab Mat Kilau setebal 139 muka surat mengenai amalan pahlawan dari Pahang itu yang berasaskan ayat-ayat al-Quran sehingga beliau dikatakan ditetak tidak lut, ditembak tidak tembus dan boleh ghaib.

Keadaan itu nampaknya berulang apabila pensyarah di universiti tempatan lebih cenderung menulis hasil penyelidikan terbaharu mereka menggunakan bahasa Inggeris. Jarang mereka menulis menggunakan bahasa Melayu, mungkin kerana tidak glamor.

Selain tiada penulisan mengenai ilmu pengetahuan baharu, saya mendapati usaha menterjemahkan karya-karya asing ke dalam bahasa Melayu masih sedikit sehingga menyebabkan banyak pihak tiada pilihan kecuali mempelajari bahasa Inggeris untuk membolehkan mereka membaca naskhah asal.

Untuk mengelak perkara itu berterusan, buku terjemahan dalam bahasa Indonesia perlu dibawa masuk ke negara ini bagi mengisi kekurangan yang ada berikutan bahasa yang hampir serupa.

Satu lagi faktor tulisan jawi semakin pupus kerana tiada sokongan kuat daripada kerajaan. Tidak pernah pun kita lihat pegawai-pegawai kerajaan menulis surat rasmi menggunakan tulisan jawi.

Budaya gemar menulis dalam tulisan rumi bermula sejak zaman penjajahan Inggeris yang menggunakannya dalam segala bentuk aktiviti pentadbiran dan pendidikan di Tanah Melayu.

Keadaan sama berulang sekarang apabila ahli politik dan pegawai kerajaan lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap pada majlis rasmi atau membuat kenyataan media. Kalau bercakap bahasa Melayu pun sudah pasti akan bercampur aduk dengan istilah dalam bahasa Inggeris.

Faktor lain yang menyebabkan tulisan jawi semakin pupus kerana disekat daripada digunakan pada papan tanda nama jalan dan taman perumahan.

Saya masih ingat kes pada 2008 apabila ada wakil rakyat pembangkang yang mengadakan sidang akhbar membantah langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) memasang papan tanda jalan baharu menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan jawi dan rumi.

Walaupun bahasa Melayu tidak disekat untuk digunakan pada papan tanda dan nama taman perumahan sekarang tetapi perkara hampir sama berlaku apabila pihak tertentu memilih untuk mengutamakan bahasa Inggeris.

Cukup sedih sekali apabila pihak berkuasa tempatan (PBT) yang meluluskan penggunaan nama berkenaan diterajui oleh orang Melayu sendiri. Kenapa mereka sanggup menjadi pengkhianat kepada bahasa sendiri?

Sementara itu, saya menyambut baik langkah kerajaan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menganjurkan Kongres Budaya 2017 pada 15 April ini bagi mencari idea-idea baharu yang boleh diketengahkan dalam usaha memperkasakan budaya dan adat Melayu yang semakin terhakis sejak kebelakangan ini.


Sumber: Utusan Melayu Online

Analisis Soalan Karangan Bahan Rangsangan SPM 2005 - 2017

7:03 PM 0
Analisis Soalan Karangan Bahan Rangsangan SPM 2005 - 2017

TAHUN    BULAN    TEMA
2005            (N)         Gejala vandalisme
2006            (J)           Sijil Pelajaran Malaysia
2006            (N)         Semangat patriotik, PLKN dan tokoh yang berjasa
2007            (J)           Aktiviti masa lapang
2007            (N)         Tanggungjawab menjaga kebersihan
2008            (J)           Kegiatan dalam bidang pertanian
2008            (N)         Punca-punca pencemaran sungai
2009            (J)           Bantuan kepada mangsa banjir
2009            (N)         Aktiviti badan beruniform serta faedah-faedahnya
2010             (J)           Punca pencemaran udara
2010            (N)         Grafik penjagaan kesihatan - Cara-cara menjalani
                                      kehidupan Yang sihat
2011            (J)           Kepentingan pengangkutan awam
2011            (N)         Faedah belajar secara berkumpulan
2012            (J)           Faedah menggunakan perpustakaan
2012            (N)         Aktiviti sambutan Hari Kebangsaan di sekolah
2013            (J)           Langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya
2013            (N)         Kepentingan memelihara dan memulihara bangunan-
                                      bangunan bersejarah di negara kita
2014            (J)           Langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak
2014            (N)         Faedah menyertai sukan lasak kepada seseorang.
2015            (J)           Langkah-langkah untuk menjimatkan perbelanjaan.
2015            (N)         Tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat
                                      sekolah
2016            (J)           Kepentingan memelihara hutan
2016            (N)         Ciri-ciri sekolah selamat
2017            (J)           Kepentingan pasar tani