Kaedah “Karangan Pasang Siap” Karangan Bahasa Melayu SPM Kertas 1 Bahagian A - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Wednesday, April 27, 2016

Kaedah “Karangan Pasang Siap” Karangan Bahasa Melayu SPM Kertas 1 Bahagian A

BAHAGIAN A

( 30 markah )

( Masa dicadangkan    : 45 minit )

Gambar rajah dibawah menunjukkan sebahagian daripada petua kecemerlangan seseorang murid. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk memperoleh kecemerlangan dalam akademik. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. 

Langkah  1   :  Mengenal pasti Isu dan Kehendak Soalan

a)         Isu  :

            ………………………………………………………………………………………………


b)         Kehendak soalan  :

            ………………………………………………………………………………………………


Langkah  2  :  Membina karangan berdasarkan kaedah “Karangan Pasang Siap”

a)         Pendahuluan

            Saban  hari  kita  disajikan  dengan  isu  ……..(ISU)……..   melalui  media  massa, media  cetak  dan  perbincangan  di  institusi  pengajian  tinggi, parlimen  dan  warung-warung  kopi.  Isu  ……….(ISU)………  telah  menjadi  buah  mulut  dalam  kalangan masyarakat.  Sebagai  rakyat  Malaysia  kita  perlu  memandang  berat  akan  isu ini.  Bak kata  pepatah  Melayu,  berat  sama  dipikul  ringan  sama  dijinjing.  Berikut  pendapat saya  tentang ………………(KEHENDAK SOALAN ……………………….


b)         Isi  Pertama :

  i.        Antara  ……………………..( kehendak  soalan ) ………………ialah ………….

 ii.        Hal  ini  disebabkan  oleh …………………………………………………………

 iii.       Impak  daripada  hal  ini  ………………………………………………………….

 iv.       Buktinya,  …………………………………………………………………………

 v.        Oleh  itu, …………………………………………………………………………..

 vi.       Tindakan  ini  bersesuaian  dengan  peribahasa …………………………………..


c)         Isi  Kedua

  i.        Di  samping  itu,  antara ………..( kehendak  soalan ) ………. ialah ……………

 ii.        Tindakan  ini  membolehkan ……………………………………………………..

 iii.       Implikasi  daripada  hal  tersebut …………………………………………………

 iv.       Contohnya,  …………………………………………………………………….

 v.        Justeru ……………………………………………………………………………

 vi.       Hal  ini  bertepatan  dengan  peribahasa ………………………………………….

  
d)         Isi Ketiga :

  i.        Tambahan  pula, antara ……………..( kehendak  soalan ) ……… ialah …………………

 ii.        Hal  ini  akan  menyebabkan ……………………………………………………..

 iii.       Bukan  itu  sahaja,  hal  tersebut  akan  mengakibatkan …………………………

 iv.       Misalnya, …………………………………………………………………………

 v.        Lantaran  itu, ……………………………………………………………………..

 vi.       Bak  kata  peribahasa  Melayu ……………………………………………………


e)         Isi  Keempat  :

  i.        Seterusnya,  antara ……………( kehendak  soalan ) …………… ialah …………………..

 ii.        Hal  ini  akan  membolehkan ……………………………………………………..

 iii.       Kesan  daripada  situasi  ini  mampu  ……………………………………………..

 iv.       Contohnya, ……………………………………………………………………….

 v.        Hakikatnya, ……………………………………………………………………….

 vi.       Hal  ini  bertetapan  dengan  peribahasa ………………………………………….


f)         Penutup

            Kesimpulannya,  pelbagai pihak perlu member komitmen  yang  sewajarnya  untuk menangani  /  menyokong  isu  ini.  Pihak  berkuasa  /  Ibu  bapa  /  Institusi sekolah/ Kerajaan  tidak  boleh  melaksanakan  tugas  seperti  melepaskan  batuk  di  tangga. Manakala,  masyarakat  pula tidak sewajarnya  mengamalkan  peribahasa  enau  dalam belukar  melepaskan  pucuk  masing-masing  dalam  menangani  /  menyokong  isu  ini.  Kerjasama  yang  erat  akan  dapat  merealisasikan  hasrat  Perdana  Menteri  yang bertepatan  dengan  slogan  Cemerlang,  Gemilang  dan  Terbilang.  


2 comments: