Komsas Tingkatan 5 - Drama - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Saturday, May 19, 2012

Komsas Tingkatan 5 - Drama

Fokus utama modul pengajaran komsas drama ialah:
  1. Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, nilai danpengajaran.
  2. Menganalisis nilai dan pengajaran dal am karya
  3. Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.
  4. Memberi makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami berdasarkan konteks 
Pada akhir pelajaran, murid sepatutnya dapat mencapai objektif berikut:

  1. Menganalisis lima nilai dan lima pengajaran dalam teks drama. 
  2. Menyatakan maksud rangkai kata yang sukar dan menyatakan makna dengan berbincang. 
  3. Mengkategori jenis kata iaitu kata nama dan kata kerja.


Terdapat 3 drama yang dijadikan bahan komsas untuk tingkatan 5. Drama-drama tersebut ialah:
  1. Drama 1400

  2. Drama Dato' Onn

  3. Drama Tiang Cengal Dinding Sayang

1 comment: