Komsas Tingkatan 5 - Cerpen - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Saturday, May 19, 2012

Komsas Tingkatan 5 - Cerpen


Fokus utama modul pengajaran komsas cerpen ialah:
 1. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.
 2. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya.
 3. Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 
 4. Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan pernyataan yang dikemukakan oleh orang yang di lawan berbicara.
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
 1. Menyatakan lima watak dan perwatakan utama dalam cerpen. 
 2. Mengemukakan lima isi penting debat bertajuk Remaja kurang mempamerkan semangat patriotik. 
 3. Mencari perkataan seerti untuk lima perkataan yang dipilih berdasarkan konteks ayat dalam cerpen. 
Download nota komsas cerpen tingkatan 5.
 1. Cerpen Hutan Rimba
 2. Cerpen Idola
 3. Cerpen Pahlawan Buntung
 4. Cerpen Penangguhan
 5. Cerpen Pungut
 6. Cerpen Tanggar Amanat

1 comment: