Contoh Merangka Jawapan Kertas 1 Bahasa Melayu SPM - Soalan Karangan Tidak Berformat - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Wednesday, December 11, 2013

Contoh Merangka Jawapan Kertas 1 Bahasa Melayu SPM - Soalan Karangan Tidak BerformatSoalan.

Kini ibu bapa terlalu mementingkan pencapaian akademik anak-anak mereka. Oleh hal yang demikian, mereka tidak memberikan galakan kepada anak-anak dalam aktiviti kokurikulum terutamanya sukan.

Huraikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak menceburi bidang sukan.

Rangka karangan.

Karangan tidak berformat

Tugasan : Diharapkan calon dapat menulis tentang peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak menceburi bidang sukan.

Cadangan isi
  1. Memberi sokongan secara langsung dan tidak langsung.
  2. Memberi penghargaan kepada anak-anak apabila mereka mencapai kejayaan.
Contoh jawapan: Klik di sini.


No comments:

Post a Comment