Rencana - Penglibatan Ibu Bapa dalam Pendidikan Anak-anak di Sekolah Menengah. - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Tuesday, September 18, 2012

Rencana - Penglibatan Ibu Bapa dalam Pendidikan Anak-anak di Sekolah Menengah.

Penglibatan ibu bapa dalam mendidik anak-anak tidak seharusnya terhenti setelah anak-anak berada di sekolah menengah. Sebaliknya penglibatan ibu bapa perlu berterusan sehingga anak-anak menamatkan persekolahan mereka. Komponen konteks keluarga memainkan peranan penting dalam usaha ibu bapa melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak. Kesemua komponen dalam konteks keluarga dilihat signifikan dan membolehkan ibu bapa melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak terutama penglibatan di rumah. Penglibatan di rumah didapati lebih cenderung dipersetujui oleh anak-anak berbanding dengan ibu bapa yang melibatkan diri di sekolah.

Anak-anak merasakan ibu bapa perlu memberikan perhatian kepada pendidikan mereka ketika di rumah kerana perhatian oleh guru telah diperoleh di sekolah. Keluarga merupakan persekitaran pertama anak-anak sejak dilahirkan. Bertepatan dengan teori Bronfenbrenner (1979, 1986), persekitaran positif dalam keluarga membentuk perkembangan kanak-kanak. Keperluan konteks keluarga yang harmoni dapat memberi ruang kepada ibu bapa untuk membentuk anak-anak yang saling berinteraksi dan efektif. dapatan menjelaskan bahawa penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak ketika di sekolah menengah dipengaruhi oleh konteks keluarga itu sendiri. Ibu bapa yang sering menitikberatkan interaksi dan komunikasi dalam keluarga memperlihatkan hubungan yang positif dengan penglibatan ibu bapa di rumah. Interaksi dua hala antara ibu bapa dan anak-anak mempunyai pertalian yang jelas mengapa ibu bapa terlibat dalam pendidikan anak-anak ketika di sekolah menengah.

Anak-anak merasakan ibu bapa perlu memberikan perhatian kepada pendidikan mereka ketika di rumah kerana perhatian oleh guru telah diperoleh di sekolah. Keluarga merupakan persekitaran pertama anak-anak sejak dilahirkan. Bertepatan dengan teori Bronfenbrenner (1979, 1986), persekitaran positif dalam keluarga membentuk perkembangan kanak-kanak. Keperluan konteks keluarga yang harmoni dapat memberi ruang kepada ibu bapa untuk membentuk anak-anak yang saling berinteraksi dan efektif. dapatan menjelaskan bahawa penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak ketika di sekolah menengah dipengaruhi oleh konteks keluarga itu sendiri. Ibu bapa yang sering menitikberatkan interaksi dan komunikasi dalam keluarga memperlihatkan hubungan yang positif dengan penglibatan ibu bapa di rumah. Interaksi dua hala antara ibu bapa dan anak-anak mempunyai pertalian yang jelas mengapa ibu bapa terlibat dalam pendidikan anak-anak ketika di sekolah menengah.

Amalan keibubapaan

Amalan keibubapaan yang jelas dipersetujui oleh anak-anak telah menjadi penyebab kepada keterlibatan ibu bapa dalam pendidikan mereka ketika di sekolah menengah. Ibu bapa yang mengamalkan tingkah laku keibubapaan yang positif seperti sentiasa mengingatkan anak-anak tentang matlamat belajar, memberi galakan, mendorong untuk meningkatkan prestasi, mengambil berat, mengamalkan tabiat membaca didapati lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak. Keperluan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak ditafsirkan sebagai satu tanggungjawab yang menjadi tuntutan dalam keluarga. Ibu bapa tidak hanya menjadi pendorong utama untuk anak-anak berjaya malahan menjadi idola kepada anak-anak walaupun pada tahap sekolah menengah, anak-anak sudah mampu berdikari.

Kesenggangan

Kesenggangan dalam konteks keluarga juga didapati menjadi penyebab kepada keterlibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak ketika di sekolah menengah. Masa sentiasa diluangkan kepada anak-anak sama ada dalam bentuk membantu semasa belajar, meluangkan masa bertanyakan perihal pelajaran, makan dan menonton bersama, berbual tentang keperluan anak-anak menunjukkan kecenderungan kepada ibu bapa untuk melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak. Keperluan memperuntukkan masa untuk anak-anak menunjukkan bahawa ibu bapa lebih banyak meluangkan masa melibatkan diri di rumah berbanding di sekolah. Kekangan masa untuk menghadirkan diri ke sekolah memberi ruang untuk ibu bapa berusaha melibatkan diri untuk bersama anak-anak di rumah.

Keterbukaan

Amalan keterbukaan dalam keluarga juga menjadi penyebab mengapa ibu bapa melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak. Sikap ibu bapa yang lebih terbuka memberi ruang kepada anak-anak untuk menyatakan pendapat, memilih dan membuat keputusan tentang pendidikan mereka terutama berkaitan aliran yang mereka gemari. Keputusan yang dibuat melalui perbincangan dan menerima pandangan anak-anak sebagai satu pendapat memperlihatkan ketelusan ibu bapa terhadap anak-anak untuk membantu membentuk konteks keluarga yang sihat. Anak-anak juga tidak berasa terasing dalam keluarga sendiri dan secara tidak langsung ibu bapa terdorong untuk melibatkan diri sama ada dalam pendidikan anak-anak di rumah mahupun di sekolah.

Penerimaan

Sikap menerima akan kebolehan anak-anak tidak kira mereka cemerlang ataupun tidak memperlihatkan ibu bapa cenderung untuk terlibat sama dalam pendidikan anak-anak. Penerimaan dalam konteks keluarga menunjukkan hubungan yang positif mengapa ibu bapa melibatkan diri. Penerimaan ibu bapa terhadap keupayaan anak-anak dan kesanggupan untuk membantu dan berbincang akan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan anak-anak memperlihatkan akan keprihatinan ibu bapa akan kepentingan pendidikan anak-anak. Konteks keluarga yang sebegini mencerminkan bahawa ibu bapa bersetuju akan tanggungjawab mereka dan cuba melibatkan diri secara konsisten dalam pendidikan anak-anak tidak kira pada tahap mana anak-anak belajar. Ibu bapa sering memberi alasan bahawa anak-anak mereka sudah mampu berdikari. Seharusnya ibu bapa faham akan tanggungjawab dan keperluan penglibatan mereka dan dari sudut manakah keperluan mereka bertanggungjawab ke atas anak-anak ketika di sekolah menengah. 

No comments:

Post a Comment