Kertas 1 Soalan 28 - 30 - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Tuesday, May 15, 2012

Kertas 1 Soalan 28 - 30

Soalan 28 – 30

Soalan tentang peribahasa.
  • Soalan ini menguji pemahaman pelajar tentang peribahasa.
  • Peribahasa terlalu banyak dan sukar dihafal, tetapi pelajar harus cuba memberi penekanan terhadap peribahasa-peribahasa yang terkandung di dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, dan 3.
  • Senaraikan peribahasa yang terdapat di dalam buku teks.
  • Cari maksud dan makna peribahasa tersebut. Cuba gunakan peribahasa di dalam ayat atau dalam karangan pelajar.
  • Latihan yang konsisten, pasti menambah pengalaman dan penguasaan pelajar untuk menjawab soalan ini.

No comments:

Post a Comment