Karangan Jenis Surat Rasmi - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Sunday, October 2, 2011

Karangan Jenis Surat Rasmi

1. Surat rasmi adalah salah satu karangan yang memerlukan kita sensitif dengan penggunaan tanda baca seperti penggunaan huruf besar dan huruf kecil.
2. Karangan ini juga merupakan karangan yang penuh dengan format tersendiri yang mesti kamu ikuti. Ini memudahkan anda melakukan kesalahan serta mudahlah markah anda melayang. Ia juga memudahkan anda mendapat markah jika anda mahir dengan formatnya. 
3. Perhatikan format di bawah
Alamat Pengirim/penulis (permulaan perkataan dalam huruf besar, jangan lupa tanda koma dihujungnya). Contoh.
Pasukan Bola Jaring,
Sek. Kebangsaan darau,
22000 Jerteh
______________________________(Garisan panjang)_________________

Jawatan/Penerima ( permulaan perkataan dalam huruf besar )( alamat yang terakhir digariskan )
Alamat(Pejabat/sekolah dan sebagainya)
___________________
___________________                                   Tarikh (selari dengan nama negeri atau atau alamat akhir penerima. Bulan hendaklah ditulis dengan huruf besar)

Tun/Tan Sri/Datuk/Datin/Tuan/Puan,

Tajuk/Perkara/Hal (Permulaan Perkataan Huruf Besar Dan Gariskan)

Menyatakan tujuan (perenggan tiada nombor dan rapat sebelah kiri)

2.        (Menyatakan isi-isi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tajuk. Cuba sampaikan sekurang-kurangnya tiga isi penting yang berkaitan antara satu sama lain).

3.        (Menyatakan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan hal yang kita kemukakan, misalnya alasan yang boleh memungkinkan permohonan kita dipertimbangkan).

(Penutup)

Yang benar,

________________________
Nama penuh (HURUF BESAR)
Jawatan (Huruf kecil).


Contoh surat rasmi.

Pasukan Bola Sepak,
Sek. Men. Keb. Tun Mutahir
75300 Batu Berendam.
______________________________________________________________
Pengetua,
Sek. Men. Keb. Tun Mutahir
75300 Batu Berendam.
Melaka                                                                           30 OKTOBER 2011

Tuan,

Memohon Mengadakan Latihan Bola Sepak Selepas PMR
Saya sebagai kapten pasukan bolasepak bawah 15 tahun Sek. Men. Tun Mutahir ingin mengadakan latihan selepas tamatnya PMR 2011.

2.        Isi seterusnya

3.        Isi seterusnya

4.        Isi seterusnya

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Ahlan Wasahlan
(AHLAN WASAHLAN)
Kapten,
Pasukan Bola Sepak Bawah 15 Tahun,
Sek. Men. Keb. Tun Mutahir.


Nota.

- mesti ditulis mengikut format ( jika tersalah format, - tolak 3 markah )
a] alamat  ( salah letak / jika tiada     - tolak 1 markah )
b] tarikh  ( salah letak / jika tiada     - tolak 1 markah )
c] panggilan hormat  ( salah letak / jika tiada    - tolak 1 markah )
d] tajuk / perkara  ( salah letak / jika tiada    - tolak 1 markah )
e] tanda tangan dan nama  ( salah letak / jika tiada  - tolak 1 markah )


Sumber: http://tatabahasabm.tripod.com/bank/conkarangan.pdf
No comments:

Post a Comment