Karangan Jenis Perbincangan - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Sunday, October 2, 2011

Karangan Jenis Perbincangan

 1. Karangan jenis ini membicarakan dua sudut secara serentak iaitu sesuatu isu dan persoalan. 
 2. Setelah mengemukakan pengenalan (maksud atau definisi tajuk) perlu mentafsirkan tajuk sama ada benar atau salah, baik atau buruk, tetapi pendapat menjurus ke arah tajuk 
 3. Tulis bahagian isi ( pastikan anda dapat menyediakan 4 isi )  
 4. Setiap isi haruslah dibincangkan ( yang penting didahulukan ) 
 5. Kamu harus mampu mengembangkan sesuatu isi ( perlu penghujahan yang benar dan logik ) 
 6. Setelah siap mengembangkan isi kemukakan bahagian penutup ( berupa penegasan terhadap tajuk ).

Contoh soalan: Tinggal di kampung lebih baik dari tinggal di bandar.
 
Rangka karangan.

Pendahuluan : 
 • ulasan kamu mengenai tempat tinggal kamu 
 • pilihlah yang mana sesuai  
Isi  
 1. alam sekitar seperti udara , bunyi , air 
 2. jimat perbelanjaan seperti sumber makanan yang murah dan segar 
 3. hidup berjiran seperti tolong-menolong , bekerjasama 
 4. suasana lebih aman seperti jauh daripada kesibukan , jenayah , kecurian 
Penutup
 • penegasan kepada tajuk
Sumber: http://tatabahasabm.tripod.com/bank/conkarangan.pdf

1 comment: