Tuesday, February 22, 2011

Berdasarkan analisis yang dijalankan soalan paling sukar bagi tahun 2005 ialah soalan nombor 2. Soalan nombor 2 berdasarkan Kertas I PMR tergolong dalam soalan yang menguji kemahiran morfologi pelajar. Jawapan yang dicadangkan untuk soalan 2 peperiksaan PMR tahun 2005 ialah A, memandangkan ‘di’ merujuk kepada kata sendi nama yang merujuk kepada tempat. Pengganggu dalam soalan ini amat berkesan sehingga tidak ada pelajar yang menanda jawapan A untuk soalan tersebut. Soalan 2 untuk peperiksaan PMR tahun 2005 adalah seperti berikut:


2.

Ketua kelas itu menampalkan jadual peperiksaan ……….. papan kenyataan kelas.

A. di

B. atas

C. pada

D. kepada


Berdasarkan analisis, juga didapati soalan nombor 3 bagi tahun peperiksaan 2005, iaitu soalan yang menguji kemahiran morfologi pelajar dikatakan soalan paling mudah yang mana semua pelajar menjawab betul bagi soalan tersebut. Cadangan jawapan bagi soalan 3 ialah D. Petikan soalan 3 Peperiksaan PMR Bahasa Melayu Kertas I untuk tahun 2006 ialah (LPM 2006):


3.
Peserta Bengkel Bahasa Melayu ________ pandangan bagi menyiapkan tugasan untuk dibentangkan pada akhir kursus.

A.berbantah-bantah

B.berbalas-balas

C.berubah-ubah

D.bertukar-tukar


Analisis yang dijalankan untuk soalan tahun 2006, didapati soalan paling sukar ialah soalan nombor 11. Soalan nombor 11 berdasarkan Kertas I Bahasa Melayu PMR, masih tergolong dalam soalan yang menguji kemahiran morfologi pelajar. Dalam soalan ini, pelajar dikehendaki memilih penggunaan perkataan yang salah dari segi tatabahasa berdasarkan jawapan bergaris yang bertanda A, B atau C. Jika semua perkataan dalam ayat tersebut didapati tidak mengandungi kesalahan, pelajar dikehendaki memilih jawapan D. Jawapan yang dicadangkan untuk soalan 11 ialah C, memandangkan ejaan yang betul bagi perkataan ‘perkarangan’ mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) ialah ‘pekarangan’. Terdapat 5 orang daripada 50 orang yang menanda betul untuk soalan ini. 

Petikan soalan 11 Peperiksaan PMR Bahasa Melayu Kertas I untuk tahun 2006 ialah (LPM 2006):

Deretan pasu bunga dan tompokan rumput yang terdapat di
A
                                     B
perkarangan rumah
Kak Hasnah sangat menarik perhatian
       C
kami. Tiada kesalahan.         
                 D           
Hasil analisis didapati terdapat dua soalan yang dikatakan paling mudah untuk tahun kajian 2006 iaitu soalan nombor 17 dan 2 (Rajah 3). Semua pelajar menjawab betul untuk kedua-dua soalan ini. Cadangan jawapan bagi soalan 17 ialah C iaitu untuk pasangan jawapan III dan IV. Soalan 2 pula menguji kemahiran morfologi iaitu menguji penggunaan kata ganda yang sesuai dalam ayat. Jawapan untuk soalan 2 ialah C.

Petikan soalan 17 Peperiksaan PMR Bahasa Melayu Kertas I untuk tahun 2006 ialah (LPM 2006):

I.
Dia   makan  nasi   itu   dengan  berseleranya hingga tidak meninggalkan basi
II.
Adik menunjukkan wajahnya yang basi setelah dimarahi oleh abang.
III.
Ani bernasib baik kerana tidak termakan kuih yang basi itu.
IV.
Cerita yang disampaikannya kepada kami sudah basi.
A.
I dan II 
B.
III dan IV
C.
II dan III 
D.
I dan IV

Analisis yang dijalankan untuk soalan tahun 2007, didapati soalan paling sukar ialah soalan nombor 20. Soalan nombor 20 berdasarkan Kertas I Bahasa Melayu PMR, tergolong dalam soalan yang menguji bidang sintaksis. Soalan ini menghendaki pelajar menentukan bahagian bergaris pada soalan sama ada mengandungi kesalahan ataupun tidak. Pelajar dikehendaki memilih cadangan jawapan yang disediakan sama ada A, B dan C atau memilih jawapan D jika ayat tersebut tidak mengandungi kesalahan. Jawapan yang dicadangkan untuk soalan 20 ialah D memandangkan kedudukan ayat tersebut perkataan ikut tidak perlu dimasukkan sebarang imbuhan. Hanya terdapat dua orang yang menjawab betul untuk soalan ini. Soalan 20 untuk tahun 2007 disisipkan sebagaimana berikut:

Pandulah kenderaan ikut peraturan supaya kemalangan jalan raya dapat dielakkan.
A.     Pandulah kenderaan mengikut peraturan
B.     Memandulah kenderaan mengikut peraturan
C.     Memandulah kenderaan ikut peraturan
D.     Pandulah kenderaan ikut peraturan
Soalan nombor 22 bagi tahun peperiksaan 2007 merupakan soalan yang paling mudah. Soalan yang menguji kemahiran sintaksis iaitu pelajar dikehendaki memilih ayat-ayat yang mempunyai maksud sama ataupun maksud yang hampir sama dengan ayat yang dicetak tebal. Cadangan jawapan bagi soalan 22 ialah B. Semua pelajar memilih B untuk soalan ini. Pengganggu yang dikemukakan tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga semua pelajar menjawab betul. Petikan soalan 22 Peperiksaan PMR Bahasa Melayu Kertas I untuk tahun 2007 ialah (LPM 2007):

“Jangan berbual-bual dan membuat kerja lain ketika saya mengajar,” kata Cikgu Rosnah kepada murid-muridnya.
A.
Cikgu Rosnah melarang murid-muridnya bercakap atau membuat kerja lain sewaktu saya sedang mengajar.
B.
Cikgu Rosnah melarang murid-muridnya bercakap atau membuat kerja lain semasa dia sedang mengajar.
C.
Cikgu Rosnah berkata kepada murid-muridnya jangan membuat kerja lain atau bercakap semasa cikgu sedang mengajar.
D.
Cikgu Rosnah berkata kamu jangan bercakap atau melakukan kerja lain semasa dia mengajar murid-muridnya.
Sumber:
  1. TABURAN KESUKARAN ITEM SOALAN PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH BAHASA MELAYU BERDASARKAN MODEL RASCH Zamri Mahamod, Mohd Sarifuddin Mat Salleh &; Anita Abdul Rahman,  Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor.
0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Categories

Alam Sekitar Anak Din Biola Analisis Keputusan SPM 2012 analisis novel Analisis pemahaman KOMSAS Analisis Soalan Novel Analisis Soalan Penulisan Analisis soalan PMR Analisis Soalan PMR K2 Analisis soalan-soalan PMR Kertas 1 bahagian A (ii) Bahagian A(ii): Pemahaman Bahagian B BAHAGIAN B (Karangan Bahan Rangsangan) Bahagian C Karangan Umum Bahagian D KOMSAS Bahasa Melayu Bahasa Melayu PMR Cerpen Tingkatan 5 Contoh jawapan Contoh Jawapan Bahagian D Contoh jawapan Bhg B Contoh jawapan Bhg C Contoh jawapan Kertas 2 Contoh jawapan pemahaman Contoh Jawapan Ringkasan Contoh karangan Contoh Karangan PMR 2012 Contoh karangan respon terbuka Contoh Soalan Kertas 1 Contoh teks ucapan contoh teks ucapan hari inovasi sekolah Definisi Wacana Doa kejayaan dalam peperiksaan Drama Tingkatan 5 huraian pantun budi Identiti Nasional Interlok karangan karangan autobiografi Karangan Bahagian A Karangan Bahagian B Karangan berbentuk peribahasa Karangan berbentuk syarahan karangan berdasarkan fakta Karangan bergambar Karangan jenis biografi Karangan jenis catatan diari Karangan Jenis Ucapan Karangan PMR Karangan Rangsangan Karangan SPM Karangan Tidak Berformat Kepentingan Perpaduan Kaum Kepentingan Sukan Kertas 1 Kertas 2 Kertas 2 BM SPM Kesalahan tatabahasa kesedaran sivik Kesilapan tatabahasa komsas Komsas Tingkatan 5 Kosa Kata Masalah ponteng Menguruskan Alam Sekitar Novel Novel Tingkatan 5 Panduan membuat karangan Panduan menjawab Kertas 2 Panduan Menulis Ringkasan pantun pantun budi Patung Kencana Dari Kuripan Pemahaman Penanda Wacana penanda wacana ayat 2 Penanda wacana memulakan karangan Pencemaran Air Penjagaan alam sekitar Penjodoh Bilangan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pentaksiran Tingkatan 3 Peranan ibu bapa Peranan Ibu Bapa Membendung Gejala Sosial Peranan Ibu bapa Membentuk Akhlak percubaan 2011 Percubaan K 2 Percubaan PMR BM 2009 Percubaan PMR BM 2011 Peribahasa Perkasakan Bahasa Melayu PMR Prosa tradisional Puisi moden Punca stress dan cara mengatasi stress. Stress Raja Bersiung Rencana Ringkasan Rumusan Soalan 1 soalan 1 - 7 Soalan 1 Kertas 2 Soalan 15 - 17 Soalan 18 - 21 Soalan 22 - 24 Soalan 25 - 27 Soalan 28 - 30 Soalan 3 Soalan 31 - 40 Soalan 8 - 14 Soalan Bahagian C no. 2. Kertas 2 Soalan Perbahasa Kertas 1 Soalan percubaan 2010 Soalan Percubaan BM SPM 2012 Soalan Percubaan PMR Soalan Percubaan PMR 2010 Soalan Percubaan PMR 2012 Soalan Percubaan PMR BI 2011 Soalan Percubaan PMR BM 2012 Soalan percubaan UPSR 2012 Soalan Peribahasa Kertas 2 Soalan Pertengahan tahun 2011 Soalan PMR Soalan PMR 2009 SPM SPM 2012 SPM Kertas 1 Bahagian A Sukan Surat kiriman Surat kiriman tidak rasmi Surat rasmi Surat Tidak Rasmi Taburan kesukaran soalan PMR tatabahasa tatabahasa secara umum Teknik menjawab soalan kertas 2 Teknik Penulisan Karangan Teks Ucapan teks ucapan pengetua tip cemerlang belajar Tip mudah ingat Tips Karangan SPM Tips lulus cemerlang Tragedi 4 dis wacana
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Hakmilik retibahasa.blogspot.com. Powered by Blogger.
Subscribe Via Email

Subscribe to our newsletter to get the latest updates to your inbox. ;-)

Your email address is safe with us!

SAHABAT BLOGGER

Like FB Page Kami

Tweet Bahasa Itu Indah

Google+ Followers

KOLEKSI SOALAN BAHASA MELAYU

Contoh Karangan

Popular Posts