Analisis Soalan Percubaan Bahasa Melayu PMR Kertas 2, 2012 - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Wednesday, July 31, 2013

Analisis Soalan Percubaan Bahasa Melayu PMR Kertas 2, 2012


Selangor 2012

Soalan 1
Setiap murid mempunyai impian untuk mengecapi kejayaan. Huraikan langkah-langkah untuk menggalakkan rakan sebaya anda mencapai impiannya
Soalan 2
Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak agar berjimat cermat. Huraikan pendapat anda.
Soalan 3
Sekolah anda telah mengadakan sambutan Hari Koperasi Sekolah. Tuliskan laporan tersebut selengkapnya
Soalan 4
Semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat amat penting untuk mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Bincangkan cara-cara memupuk semangat perpaduan di kawasan kejiranan anda.
Soalan 5
Cerpen dapat membantu murid menghayati karya sastera di sekolah. Pelbagai pengajaran diperoleh menerusi pembacaan cerpen. Huraikan keistimewaan cerpen yang anda baca

Melaka  2012

Soalan 1
Seorang sahabat anda telah mengutus surat kepada anda. Dia meminta anda menceritakan persediaan menghadapi peperiksaan Penilaian Menengah Rendah yang bakal dihadapi pada hujung tahun ini. Balas surat rakan anda itu
Soalan 2
Keluarga memainkan peranan penting dalam menangani masalah sosial yang semakin membimbangkan semua pihak. Berikan pendapat anda berdasarkan pernyataan di atas
Soalan 3
Baru-baru ini anda telah menyertai aktiviti perkhemahan yang telah dianjurkan oleh unit  beruniform di sekolah anda. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai aktiviti perkhemahan tersebut
Soalan 4
Anda telah dipilih untuk mewakili kelas dalampertandingan syarahan anjuran Persatuan BahasaMelayu di sekolah anda. Tajuk syarahan tersebut ialah
‘Amalan Hidup Sihat’. Tulis syarahan anda itu selengkapnya.
Soalan 5
“Bagai menatang minyak yang penuh”. Peribahasa di atas bermaksud memelihara anak dengan penuh kasih sayang. Tulis sebuah cerita berdasarkan peribahasa diatas.

Perak 2012

Soalan 1
Anda ahli koperasi sekolah. Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menjadi ahii koperasi sekolah
Soalan 2
Ibu bapa berperanan menentukan kejayaan anak-anak dalam peperiksaan. Bincangkan usaha-usaha ibu bapa untuk membantu anak-anak membuat persiapan menghadapi peperiksaan
Soalan 3
Sekolah anda telah mengadakan sukan tahunan.  Sebagai wartawan majalah sekolah, anda telah ditugaskan untuk menyediakan laporan kejohanan tersebut. Sediakan laporan tersebut selengkapnya
Soalan 4
Remaja pada masa sekarang mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Huraikan sebab-sebab berlakunya perkara tersebut
Soalan 5
Peribahasa belakang parang kalau diasah lagikan tajam bermaksud orang yang bodoh jika belajar akan menjadi pandai. Tuliskan sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut

Kedah 2012

Soalan 1
Pertandingan memancing telah diadakan di tempat anda. Anda dan rakan-rakan telah menyertai pertandingan tersebut. Ceritakan pengalaman anda
Soalan 2
Kini, gejala vandalisme semakin membimbangkan. Huraikan peranan masyarakat untuk membendung gejala ini
Soalan 3
Maklumat di hujung jari. Bincangkan kepentingan penggunaan internet pada masa kini
Soalan 4
Aktiviti kokurikulum wajib disertai oleh semua pelajar.Sebagai setiausaha persatuan, anda dikehendaki menulis satu laporan tentang aktiviti tahunan persatuan yang anda sertai. Tulis laporan itu selengkapnya
Soalan 5
Peribahasa ‘melentur buluh biarlah daripada rebungnya’  bermaksud melatih anak daripada kecil. Tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa ini

Perlis 2012

Soalan 1
Anda telah menyertai Kem Kecemerlangan PMR anjuran pihak sekolah. Huraikan aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang anda mengikuti program tersebut
Soalan 2
Setiap orang mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia danharmoni. Huraikan ciri-ciri keluarga impian anda
Soalan 3
Sekolah anda telah mengadakan aktiviti gotong- royong.  Selaku   setiausaha Kelab    Alam  Sekitar,  anda  diminta menyediakan laporan tentang aktiviti tersebut. Sediakan laporan itu selengkapnya.
Soalan 4
Kejadian kanak-kanak dan remaja hilang daripada pangkuan keluarga semakin menjadi-jadi walaupun usaha-usaha telah dijalankan oleh pelbagai pihak untuk menanganinya. Huraikan peranan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut.
Soalan 5
Di mana ada kemahuan di situ ada jalan bermaksud jika ada azam, apa-apa yang dihajati akan dicapai. Tuliskan sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut

Kelantan 2012

Soalan 1
Setiap pelajar diwajibkan mematuhi undang-undang dan peraturan yang terdapat di sekolah. Nyatakan pendapat anda tentang sebab-sebab perlunya undang-undang dan peraturan sekolah dipatuh oleh pelajar.
Soalan 2
Sahabat pena anda ingin mengetahui tentang sambutan perayaan salah satu kaum di Malaysia. Tulis sepucuk surat kepada sahabat pena anda itu.
Soalan 3
Sekolah anda telah mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan. Ceritakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang bulan tersebut.
Soalan 4
Internet merupakan saluran ilmu pengetahuan kepada semua pengguna. Huraikan kebaikan internet kepada pelajar
Soalan 5
Peribahasa ‘Sebab nila setitik rosak susu sebelanga’ membawa maksud kerana yang sedikit rosak yang banyak. Tulis sebuah cerita berdasarkan peribahasa tersebut.

Terengganu 2012

Soalan 1
Pasukan permainan sekolah yang anda wakili telah mengalami kekalahan dalam pertandingan peringkat daerah. Cadangkan langkah-langkah untuk membaiki kelemahan pasukan anda sebagai persiapan untuk pertandingan pada tahun hadapan
Soalan 2
Guru merupakan golongan insan yang perlu dihormati. Huraikan cara-cara untuk menghormati guru anda.
Soalan 3
Anda akan menyertai pertandingan syarahan anjuran Jabatan Kesihatan Daerah. Tajuk syarahan yang anda pilih ialah “Peranan ibu bapa penting untuk memupuk amalan gaya hidup sihat dalam keluarga”.
Soalan 4
Kemalangan jalan raya di negara kita semakin meningkat pada setiap tahun. Huraikan peranan kerajaaan untuk mengurangkan kadar kemalangan
Soalan 5
Peribahasa seperti kacang lupakan kulit memberikan nasihat supaya jangan melupakan jasa insan yang pernah menolong kita. Tuliskan sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut

Pahang 2012

Soalan 1
Budi Bahasa Budaya Kita. Nyatakan ciri-ciri seorang yang berbudi  bahasa.
Soalan 2
Ibu bapa merupakan ketua dalam  institusi keluarga. Huraikan peranan ibu bapa dalam membentuk keluarga  bahagia.
Soalan 3
Anda akan menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan   oleh  pihak  sekolah.  Tajuk  syarahan  ialah “perpaduan  Menjamin kesejahteraan  Negara ”.
Sediakan teks  syarahan  selengkapnya.
Soalan 4
Belakangan ini, kejadian kejadian jenayah sering berlaku di kawasan setempat. Hal ini menjadi kebimbangan pelbagai pihak. Nyatakan peranan masyarakat dalam menjamin keselamatan setempat
Soalan 5
Peribahasa “ Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya” bermaksud cita-cita tanpa usaha tidakakan tercapai. Tulis sebuah  cerita  berdasarkan  maksud peribahasa tersebut.


No comments:

Post a Comment