Monday, January 10, 2011

Filled Under: , , ,

Panduan Menulis Ringkasan Bahasa Melayu PMR

BAHAGIAN A
 

PANDUAN MEMBUAT RINGKASAN BAHASA MELAYU PMR. (20 MARKAH)


 1. Jumlah perkataan- 80 perkataan sahaja (tulis di bahagian bawah sebelah kanan). 
 2. Perenggan- 1 perenggan. Tiada pengenalan dan kesimpulan. 
 3. Jumlah isi- 5-6 isi sahaja.  
 4. Sintaksis- ringkas dan padat.  
 5. Dilarang menyalin bulat-bulat ayat dalam teks soalan. Cara membina ayat sendiri ialah dengan  
  • menukar dengan perkataan yang sama makna/ seerti. 
  • Menambahkan penanda wacana di pangkal ayat. 
 6. Mesti ada 3 penanda wacana ( Selain itu, Sehubungan dengan itu, Justeru, Dalam pada itu, Oleh hal yang demikian, Di samping itu, Namun demikian, Walau bagaimanapun). 
 7. Pengiraan perkataan berikut - SATU PATAH PERKATAAN SAHAJA.   
  • Kata nama khas - nama orang, tempat, judul buku dll  
  • Kata sendi - kepada, daripada, ke, dari.  
  • Kata hubung - biarpun, sungguhpun, walaupun, dll.  
  • Penanda wacana - Selain itu, Sehubungan dengan itu, Justeru, dll  
  • Kata ganda - murid-murid, kuih-muih, hormat-menghormati dll 
  • Kata majmuk - beg tangan, kereta api, adat istiadat dll 
  • Peribahasa/simpulan bahasa - anak emas, ulat buku, hati batu dll 
 8. Sila semak kesalahan ejaan, tatabahasa dan tanda baca sebelum menghantar kertas jawapan anda kepada pengawas peperiksaan.
 9. Pemarkahan ringkasan.
  Markah isi ( 10 markah ) - 1 isi = 2 markah. 
  Bahasa ( 10 markah ). 
  • Bahasa amat baik dan cukup lancar. 
  • Pembinaan ayat berdasarkan kata yang tepat, ayat gramatis.  
  • Penanda wacana yang sesuai.  
  • Ejaan dan tanda baca yang betul. 
 10. Kelemahan pelajar membuat ringkasan  
  • Bahasa kurang lancar. 
  • Ayat, ejaan dan tanda baca mempunyai kesalahan ketara. 
  • Memilih ayat dalam petikan atau disalin terus daripada petikan asal. 
  • Melebihi 80 patah perkataan. 
  • Isi kurang. 
  • Pelajar menyalin bulat-bulat teks. Jangan amalkan perbuatan ini. BAHAYA. Markah anda akan ditolak sebanyak 50%.

Sumber: BENGKEL PEMANTAPAN PROFESIONALISME GURU-GURU BAHASA MELAYU PMR 2010

  2 comments:

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...