Tuesday, November 2, 2010

Filled Under:

Post Mortem PMR 2010

 1. Kekuatan

  1. Mengenalpasti kumpulan pelajar cemerlang, lulus dan gagal dalam peperiksaan pertengahan tahun.
  2. Komitmen yang baik daripada guru-guru Bahasa Melayu Tingkatan 3 yang berpengalaman menanda kertas PMR.
  3. Sikap positif, kuat semangat dan kegigihan pelajar-pelajar..
  4. Pendedahan cara-cara menjawab soalan dengan betul mengikut Lembaga Peperiksaan Malaysia semasa P&P
  5. Menyalin contoh-contoh karangan.
  6. Mengadakan ProgramTeknik Menjawab.
  7. Khemah Ibadat, Solat Hajat dan Bacaan Yasin.
  8. Jayawaris.

 2. Kelemahan

  1. Hampir 20 pelajar tingkatan 3 yang tidak lancar membaca dan tidak faham Bahasa Melayu.
  2. Sebilangan besar pelajar Cina sekolah ini bertutur dalam Bahasa Cina.
  3. Pelajar-pelajar mempunyai masalah disiplin seperti ponteng, buang sekolah dan tidak menghormati guru.
  4. Pelajar-pelajar tidak memberi tumpuan ketika P&P dan tidak membuat latihan yang diberi.
  5. Pelajar-pelajar tidak menjawab langsung kertas Bahasa Melayu 2 di mana markahnya 100.
  6. Kehadiran ibu bapa pelajar dalam program yang dijalankan oleh pihak sekolah sungguh mengecewakan.

 3. Strategi Meningkatkan Pencapaian

  1. Latih tubi yang berterusan soalan-soalan PMR 10 tahun yang lalu.
  2. Teknik menjawab diadakan di awal tahun.
  3. Gerak gampur soalan-soalan percubaan dari negeri lain.
  4. Program Anak Emas untuk pelajar cemerlang, kelas tambahan pada hari Rabu selepas waktu sekolah untuk pelajar lulus dan kelas pemulihan untuk pelajar harapan dalam kelas dan pada masa mata pelajaran Pend. Seni dan PJ.
  5. Latih tubi soalan-soalan dan topik-topik penting dalam karangan dan komsas.
  6. Mengadakan perjumpaan dengan pelajar-pelajar cemerlang dan gagal sebelum peperiksaan.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...