Analisis soalan PMR 2005 - 2011: Kertas 1 pemahaman komsas dan kertas 2 penulisan - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Sunday, October 7, 2012

Analisis soalan PMR 2005 - 2011: Kertas 1 pemahaman komsas dan kertas 2 penulisan

analisis soalan komsas

KERTAS 1: PEMAHAMAN KOMSAS

TAHUN ASPEK SOALAN
SOALAN 31-35 SOALAN 36-40
2005 Petikan cerpen. Sajak.
2006 Petikan Drama Syair
2007 Sajak Petikan cerpen
2008 Petikan Drama Puisi tradisional
2009 Petikan Prosa Tradisional Sajak
2010 Petikan Drama Pantun
2011 Petikan cerpen Sajak
2012??? Petikan Drama????? Syair/pantun????


KERTAS 2: PENULISAN

TAHUN BAHAGIAN A BAHAGIAN B BAHAGIAN C BAHAGIAN D
2005 Bahagian A(i): "Setahun menerajui negara"

Bahagian A(ii):  Tiga soalan pemahaman
Gambar:
Kitar Semula
Fakta
Laporan
Fakta
Pendapat
Syarahan
Novel tingkatan 1, 2 dan 3.
Latar masa, tempat dan masyarakat.
Contoh peristiwa bagi setiap latar
2006 Bahagian A(i): "Langkah-langkah berjimat cermat"

Bahagian A(ii):  Tiga soalan pemahaman
Rajah:
Kebaikan bergotong royong
Fakta
Surat tidak rasmi
Syarahan
Cerita
Perbahasan
Novel tingkatan 3.
3 perbandingan antara watak utama dengan watak sampingan
2007 Bahagian A(i): "sebab-sebab perubatan tradisional masih mendapat tempat di kalangan pengguna"

Bahagian A(ii):  Tiga soalan pemahaman
Gambar:
Aktiviti sempena pesta flora
Fakta
Perbincangan
Surat rasmi
Pendapat
Peribahasa
Novel tingkatan 2 dan 3.
Pengajaran:
Pernyataan: Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap bantu membantu dalam kehidupan.
Empat contoh peristiwa berkaitan dengan pernyataan
2008 Bahagian A(i): "amalan-amalan baik dalam pemakanan"

Bahagian A(ii):  Tiga soalan pemahaman
Rajah:
Kesan banjir
Syarahan
Pendapat
Fakta
Keperihalan
Peribahasa
Novel tingkatan 3.
3 latar tempat dan contoh peristiwa
2009 Bahagian A(i): "tujuan pemberian kerja rumah"

Bahagian A(ii):  Tiga soalan pemahaman
Rajah:
Cara mengatasi kesesakan jalanraya
Fakta
Pendapat/ perbincangan
Laporan
Perbincangan
Peribahasa
Novel tingkatan 2.
Persoalan dan 3 contoh peristiwa
2010 Bahagian A(i): "kepentingan sukan dalam meningkatkan kecemerlangan murid"

Bahagian A(ii):  Tiga soalan pemahaman
Rajah:
Kesan pembalakan secara tidak terkawal
Keperihalan
Fakta
Syarahan
Perbincangan
Pendapat
Novel tingkatan 3.
Nilai dan 3 contoh peristiwa berkaitan dengan nilai
2011 Bahagian A(i): "cara-cara menangani masalah remaja"

Bahagian A(ii):  Tiga soalan pemahaman
Rajah:
Faedah-faedah memajukan industri pelancongan
Dialog
Perbincangan
Keperihalan
Fakta
Peribahasa
Novel tingkatan 3.
Perwatan utama dan 3 contoh peristiwa yang menggambarkan watak utama
2012??? Bahagian A(i): ?????

Bahagian A(ii):  Tiga soalan pemahaman
Rajah:

?????
Fakta
Laporan???
Surat rasmi??
Keperihalan??
Novel tingkatan 1 dan 2.
Tema ????
Pengajaran ???
Latar ?????

No comments:

Post a Comment