Kertas 1 Soalan 8 - 14 - BAHASA ITU INDAH. BAHASA JIWA BANGSA

Tuesday, May 15, 2012

Kertas 1 Soalan 8 - 14

Soalan 8 – 14
1. Merupakan soalan mengesan kesalahan umum tatabahasa sama ada dari segi:

a. Kesalahan dari segi penggunaan kata;

b. Kesalahan dari segi penggunaan frasa;

c. Kesalahan dari segi struktur ayat;

d. Kesalahan dari segi penggandaan;

e. Kesalahan dari segi pemajmukan; dan

f. Kesalahan dari segi pengimbuhan.
2. Untuk menjawab soalan jenis ini, sekali lagi, penguasaan tatabahasa adalah sangat penting.

Latihan menjawab soalan-soalan tahun lepas akan dapat membantu pelajar membiasakan diri dengan bentuk-bentuk kesalahan yang sering disoal dalam kertas soalan.

Contoh:
 

tepak-tapak, rasmi-resmi, tembok-tembuk, di dalam/dalam, demi untuk/untuk, pada/kepada, dari/daripada

Jadikan kamus dan buku rujukan tatabahasa sebagai bahan untuk mengukuhkan penguasaan tatabahasa anda.

Jadikan sikap suka menganalisis ayat sebagai satu amalan terutamanya semasa membaca akhbar atau majalah.

No comments:

Post a Comment