Saturday, May 19, 2012

Komsas Tingkatan 5 - Novel

Novel tingkatan 5
Fokus utama modul pengajaran komsas novel adalah untuk:
 1. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.
 2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan karya.
 3. Menyatakan perasaan secara berterus-terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.
 4. Mengemukakan kritikan membina yang mengambil kira sensitiviti orang lain.
Objektif utama modul pengajaran komsas novel adalah supaya pada akhir pelajaran, murid dapat: 
 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga latar masyarakat bagi setiap buku.
 2. Mengemukakan contoh yang sesuai dengan latar masyarakat yang dikemukakan.
 3. Menyampaikan cerita berdasarkan petikan terpilih dalam novel dengan sebutan dan intonasi yang betul.
4 buah novel telah dijadikan modul pengajaran komsas novel untuk tingkatan 5 iaitu:
 1. Interlok
 2. Kabus Di Perbukitan
 3. Kembara Amira
 4. Sutera Dalam Lukisan

No comments:

Post a Comment